Mẫu chữ quảng cáo sáng chân mica, mặt inox tráng gương